نمایندگی مجاز تعمیرات ماشین لباسشویی فریجیدر (Frigidaire) در تهران

مرکز تخصصی سرویس ، نگهداری و تعمیرات فریجیدر امریکا