نمایندگی مجاز تعمیرات یخچال ساید بای ساید فریجیدر (Frigidaire)

مرکز تخصصی سرویس ، نگهداری و تعمیرات فریجیدر امریکا